top of page
מתג כפתור לאופניים חשמליים

מתג כפתור לאופניים חשמליים

39.00 ₪מחיר

מתגים וכפתורים לאופניים חשמליים

מתג בודד בצבע אדום הינו מתג הדלקה של האופניים ומשמש בעיקר גם או רק להדלקה של הפנס.

מתג בודד בצבע ירוק הוא מתג אשר לוחצים עליו הוא מפעיל את הצפצפה

מתג כפול הינו מתג בעל שני צבעים ירוק ואדום:

שלוחצים על המתג האדום הפנס נדלק ונכבה אם לוחצים שוב

שלוחצים על המתג הירוק זה משמיע את הצפצפה של האופניים ושעוזבים הצפצפה מפסיקה להרעיש

*הכפתורים מחוברים ישירות לבקר לכן יעבדו על רק פנסים וצפצפות אשר מחוברת עם כבל לבקר ולא על צפצפות ופנסים אשר עובדים על סוללות

ראה עוד