top of page

קורקינטים חשמליים

חסכון בעלויות: נסיעה בקורקינט חשמלי היא זולה יותר משימוש ברכב פרטי או חלקה. הוצאות החלפת הדלקים נמוכות ויכולת הנסיעה על סוללה אחת בלבד עשויה להחזיק עשרות קילומטרים. כמו כן, התחזוקה הנדרשת לקורקינט חשמלי יחסית נמוכה.

ביצועים גבוהים: קורקינטים חשמליים יכולים להגיע למהירות גבוהה יותר מרכבים ממונעים בדלקים סוגרים. כמו כן, הם מספקים את אותה עוצמה וטווח מתאימים לנסיעה בתוך העיר.

bottom of page